MAKALELER

Konjenital Hipotiroidi

Doğumdan itibaren tiroid hormonu eksikliğidir. Nedenleri :

İyot eksikliği
Hamilelikte guatrojen besinler ve ilaçların kullanımı
Tiroid bezinin gelişim bozuklukları
Hipotalamus-hipofiz bezlerinin tiroidle ilgili kusurları ( TRH – TSH eksikliği )
Tiroid bezinde hormon sentez kusurları
Tiroid hormonunun etki defektleri
Klinik bulgular : Konjenital hipotroidi ile doğan bebeklerde genellikle klinik bulgular çok hafiftir. Kabızlık, emme güçlüğü, beslenme sırasında solunum güçlüğü, uzamış sarılık, hipotermi, ağlama sesinin kalın ve kaba olması, büyük arka fontanel, kaba yüz hatları, büyük ve dışarı taşan dil gibi bulgular konjenital hipotiroidi açısından çok anlamlıdır. Bu belirtileri gösteren yenidoğan bebeklerde hiç vakit kaybetmeksizin gerekli tetkikler yapılmalı ve tanı doğruysa derhal tedavi başlanmalıdır.

Konjenital hipotiroidi’de doğumdan sonra tedavinin başlanma zamanına, hastalığın nedenine ve şiddetine göre bulguların derecesi değişir. Tedavi süresi geciktikçe özellikle merkezi sinir sistemi gelişimi gecikir. Sinir hücrelerinin büyümesi ve arborizasyonunda, akson-dendrit etkileşimi ve iletiminde, damarlanma ve myelinleşmede gecikme olur ve tedaviye başlanma zamanı ile orantılı geridönüşsüz zeka geriliği oluşur. Doğumdan sonraki ilk 3 ay içinde tedaviye başlanması zeka geriliğini önemli ölçüde azaltır.

Tanı : Konjenital hipotiroidide klinik bulgular ilk haftalarda belirsiz olabileceğinden erken tanı ancak tarama testleriyle mümkün olabilir. T4′ ün düşük, TSH’ nın yüksek oluşu primer hipotiroidi varlığını gösterir. Hipotiroidili olmasına rağmen yenidoğanların % 10 – 15 inde erken dönemde T4 normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle filtre kağıdına emdirilmiş kan örneğiyle yapılan tarama testlerinde TSH değerleri öncelikle dikkate alınır. Hipotiroidili yenidoğanların % 3 – 5 gibi küçük bir oranında ise TSH değerleri normal olabilir ve hastalık gözden kaçabilir. Tarama test sonuçlarında T4 ve TSH değerleri sınırda veya çelişkili olanlarla, test sonuçları normal sınırlarda olmasına rağmen klinik olarak şüphelenilenlerde testler mutlaka tekrarlanmalıdır. Tanısı doğrulanan bebekler, hipotiroidinin etyolojisini aydınlatmak üzere ileri tetkiklerle incelenmeli ve derhal tedaviye başlanmalıdır.

Tedavi: Dışardan ağız yoluyla tiroid hormonu verilerek yapılmaktadır ve uygulanması çok kolaydır. İlacın dozu hastanın durumu ve yaşına göre müdavim hekim tarafından saptanacaktır. Tedavinin etkinliği uygun aralıklarla ve hekim tarafından gerekli görüldükçe TSH ve T4 düzeylerinin ölçülmesiyle takip edilmelidir. Hastalar ayrıca büyüme gelişmeleri açısından yakından izlenmelidirler.

Tarama testleri ile erken tanı konularak tedaviye alınan vakalarda prognoz genellikle iyidir. Bu çocuklarla sağlam çocuklar kıyaslandığında zeka testleri açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır.

Tarama testleriyle tanısı ve tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün, çok kolay ve çok ucuz olan bu hastalıkta en önemli sorun tanıyı koymakta gecikmedir. Gelişmiş ülkelerde tüm yenidoğanlara yapılan bu tarama testinin ülkemizde de yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu konuda gerekli kaynağın ayrılması ve düzenlemelerin yapılması için ilgililere baskı, her Türk vatandaşının sorumluluğudur.

BENZER KONULAR

Yorum Yap